Retour Beleid

NIET GOED – GELD TERUG
Op de door Batik-art.nl aangeboden producten bestaat een garantie tenzij anders vermeld bij de omschrijving van het betreffende product. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Batik-art.nl staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Batik-art.nl betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Besteller/ontvanger kan Batik-art.nl ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Besteller/ontvanger is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan via fax, brief of E-mail melding te doen bij Batik-art.nl. Niet aangemelde retourzendingen worden geweigerd. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 14 dagen, nadat de door de besteller/ontvanger aangemelde retourzending door Batik-art.nl ontvangen is. 

Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Batik-art.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een verkeerde behandeling of nalatigheid van de besteller/ontvanger of anderszins voor risico van de besteller/ontvanger komt, zal Batik-art.nl de besteller/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna Batik-art.nl het product voor rekening van besteller/ontvanger kan terugsturen.